KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü Eğitim Etkinliği

Müzelerde gerçekleştirilen eğitim etkinlikleri kapsamında; 06-07-08.12.2022 tarihlerinde Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesinde, 20'şer kişilik gruplar halinde, İlkokul 4. sınıf öğrencileri ile Milli Eğitim 4. sınıf Fen Bilimleri dersi müfredatına paralel olarak, "yer kabuğunda yer alan maddeler" konusu, Uluburun Batığı sergilemesinde, drama, dikkat çalışması, bulmaca gibi yöntemler ile işlenmiştir. Etkinlik sonunda öğrenciler bez üzerine oluşturulan Doğu Akdeniz haritası üzerine antik dönemde ticareti yapılan ham maddeleri işlemişlerdir.