KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kocaeli Müzesi Söyleşileri

Müzelerde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Kocaeli Atatürk, Redif ve Etnografya Müzesi konferans salonunda 24 Kasım 2022 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Oğuz POLATEL "Ol Vakt u Zamanda Kocaeli - Satır Arasında Kalan Yaşanmışlıklar" konulu bir söyleşi gerçekleştirmiştir.