KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Afrodisyas Müzesi Müdürlüğü Konser Etkinliği

Müzelerde gerçekleştirilen kültürel etkinlikler kapsamında; Afrodisyas Müze Müdürlüğünde 26.10.2022 tarihinde İzmir Devlet Operası ve Balesi sanatçıları tarafından "II.Afrodisias Müze Konseri" gerçekleştirilmiştir.