KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Afrodisyas Müzesi Müdürlüğü Kültürel Etkinlikler

Müzelerde gerçekleştirilen kültürel etkinlikler kapsamında; Afrodisyas Müzesi Müdürlüğünde 29.06.2022 tarihinde  "I.Afrodisias Sanat ve Çocuk Şenliği"  gerçekleştirilmiştir.