KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5225 Sayılı Kanun Kapsamında İzmir İli, Aliağa İlçesi, Kazım Dirik Mahallesi, 31 ada, 1 parselde Yer Alan Taşınmaz Kullandırılacaktır.