KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

"Kokunun İzinde: Mezopotamya" Sergisi

Bakanlığımız, Koku Kültürü ve Turizm Derneği, Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştrmaları Merkezi (MEDAM) iş birliğinde düzenlenen "Kokunun İzinde: Mezopotamya" sergisi, 'Dünya Koku Günü' olan 25 Haziran 2022 tarihinde Şanlurfa Arkeoloji Müzesinde ziyarete açılmıştır. Sümer, Asur, Babil ve Mısır gibi Antik Çağ’ın koku üretimi ve muhafazasıyla ilgili 70 adet kap ve buhurdan modelinin görülebileceği ve Mezopotamya kil tabletlerinde bahsi geçen bilgilerle yeniden üretilen mür, sandal, sedir, gül, iris gibi 9 farklı kokunun deneyimlenebileceği sergi, 30 Haziran 2022 tarihine kadar ziyaret edilebilecektir.

  • Şanlıurfamüzesergi01.jpg
  • Şanlıurfamüzesergi02.jpg
  • Şanlıurfamüzesergi03.jpg
  • Şanlıurfamüzesergi04.jpg