KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

16.06.2022 tarih ve 31868 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5738 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar” yürürlüğe girmiştir.

16.06.2022 tarih ve 31868 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik" ile "Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmış, yine aynı Resmi Gazetede yayımlanan 5738 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile "Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar" yürürlüğe konmuştur.

Kamuoyuna duyurulur.