KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

"On İki Ay On İki Sergi" "Aphrodite ve Eros Grubu" Sergisi

İzmir Arkeoloji Müzesi'nde "On İki Ay On İki Sergi" temalı sergi konseptiyle oluşturulan ve 1 Haziran 2022 tarihinde gösterime sunulan "Aphrodite ve Eros Grubu" başlıklı sergide; müze koleksiyonuna kayıtlı Roma Dönemine tarihlenen mermerden tanrıça Aphrodite ile Eros’a ait heykeller gösterime sunulmuştur.
Sergi, İzmir Arkeoloji Müzesi Kıymetli Eserler Salonunda 30 Haziran 2022 tarihine kadar ziyaret edilebilecektir.