KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

"Şehzade Abdülmecid Efendi ve Hat Sanatı" Sergisi

"Şehzade Abdülmecid Efendi ve Hat Sanatı" sergisinin, SSM’nin Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu sergi salonlarında 1 Nisan 2022 tarihinde açılışı gerçekleştirilmiştir.

SergiAbdulmecidhatsanatı01.jpg

Ressamlığıyla tanınan ancak müzik ve hat sanatıyla da ilgilenen; sarayda dış dünyaya kapalı olarak yaşamak zorunda olduğu dönemde Saray koleksiyonlarındaki ünlü hattatların levhalarından kopyalar yaparak güzel yazı yazmayı kendi kendine öğrenen Abdülmecid Efendi, resmettiği pek çok tabloda hat levhalarına da yer vermektedir. "Şehzade Abdülmecid Efendi ve Hat Sanatı" sergisi, Şehzade Abdülmecid Efendi'nin büyükbabası, amcası, babası ve kuzeni olan sultanlar II. Mahmud (h. 1808-39), Sultan Abdülmecid (h. 1839-61), Sultan Abdülaziz (h. 1861-76) ve Sultan II. Abdülhamid’in (h. 1876-1909) eserlerine odaklanır. Sergi, II. Mahmud’un yazı hocaları Kebecizade Mehmed Vasfî’nin (ö. 1831) ve Mustafa Râkım’ın (ö. 1826) eserlerini, hattat sultanların hat levhaları ve kıt’aları ile güzel yazı örneklerini ziyaretçilerle buluşturmayı hedeflemiştir.

SergiAbdulmecidhatsanatı02.jpg

SergiAbdulmecidhatsanatı03.jpg

SergiAbdulmecidhatsanatı04.jpg


Sakıp Sabancı Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi, Millet Yazma Eser Kütüphanesi, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi ve özel koleksiyonlardan seçilmiş eserlerin yer aldığı "Şehzade Abdülmecid Efendi ve Hat Sanatı" sergisi, 30 Ekim 2022’ye kadar ziyaret edilebilir.

SergiAbdulmecidhatsanatı05.jpg