KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Konya Müzesi Eğitim Etkinlikleri

Müzelerde gerçekleştirilen eğitim etkinlikleri kapsamında; 19.05.2022 tarihinde Müze uzmanları tarafından Konya Şehir Koleji  5. Sınıf öğrencilerine (21 kişi) "Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı Kurtarma Kazısı" gezdirilerek kazı yöntemleri ve kazıdan çıkarılan eserlerin korunma yöntemleri hakkında bilgi verilmiştir.

  • Konyamüzeeğitim01.jpg
  • Konyamüzeeğitim02.jpg
  • Konyamüzeeğitim03.jpg
  • Konyamüzeeğitim04.jpgMüzelerde gerçekleştirilen eğitim etkinlikleri kapsamında; 21.05.2022 tarihinde Müze uzmanları tarafından Konya Meram BİLSEM 7. sınıf öğrencilerine (20 kişi) "Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı Kurtarma Kazısı" gezdirilerek kazı yöntemleri ve kazıdan çıkarılan eserlerin korunma yöntemleri hakkında bilgi verilmiştir.

  • Konyamüzeeğitim2-01.jpg
  • Konyamüzeeğitim2-02.jpg
  • Konyamüzeeğitim2-03.jpg
  • Konyamüzeeğitim2-04.jpg
  • Konyamüzeeğitim2-05.jpg
  • Konyamüzeeğitim2-06.jpg