KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kırklareli Müzesi Eğitim Etkinlikleri

Müzelerce gerçekleştirilen eğitim etkinlikleri kapsamında; Kırklareli Güzel Sanatlar Lisesinde 22.04.2022 tarihinde 10. ve 11. Sınıf Resim Bölümü öğrencilerinden oluşan toplam 25 kişilik  öğrenci grubu ile Baskı/Seramik Çalışmaları Etkinliği gerçekleştirilmiştir.

  • Kırklarelimüzeeğitim01.jpg
  • Kırklarelimüzeeğitim02.jpg
  • Kırklarelimüzeeğitim03.jpg
  • Kırklarelimüzeeğitim04.jpg


Müzelerde gerçekleştirilen eğitim etkinlikleri kapsamında; Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye sınır ötesi işbirliği programı çerçevesinde  "Our Historical Heritage/ Bizim Tarihi Zenginliğimiz" isimli projenin faaliyet çalışmaları kapsamında 16.05.2022 tarihinde İlimiz Vize İlçesinde Türk ve Bulgar öğrencilerden oluşan 50 kişilik bir gruba Müdürlüğümüz uzmanı Sanat Tarihçi Nevin ÖZDEMİR tarafından "Arkeolog Olmak İstiyorum" adlı deneysel arkeoloji eğitim  etkinliği gerçekleştirilmiştir.

  • Kırklarelimüzeeğitim2-01.jpg
  • Kırklarelimüzeeğitim2-02.jpg
  • Kırklarelimüzeeğitim2-03.jpg
  • Kırklarelimüzeeğitim2-04.jpg