KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kırklareli Müzesi Eğitim Etkinliği

Müzelerde gerçekleştirilen eğitim etkinlikleri kapsamında; Kırkareli Müzesi'nde 22.04.2022 tarihinde Güzel Sanatlar Lisesi 10. sınıf öğrencilerinden oluşan 14 kişilik grup ile Karakalem Çalışması ve Baskı/Seramik Çalışmaları için eskiz etkinliği gerçekleştirilmiştir.
Müzedeki ünik eserlerin karakalem çalışması yapılmış olup, ilerleyen dönemlerde öğrencilerin yapmış oldukları karakalem çalışmaları müzede sergilenecektir.

  • Kırklarelimüzeeğitim01.jpg
  • Kırklarelimüzeeğitim02.jpg
  • Kırklarelimüzeeğitim03.jpg
  • Kırklarelimüzeeğitim04.jpg