KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

"On İki Ay On İki Sergi" "Apollon Kültü" Sergisi

İzmir Arkeoloji Müzesi'nde “On İki Ay On İki Sergi” temalı sergi konseptiyle oluşturulan ve 1 Mayıs 2022 tarihinde gösterime sunulan "Apollon Kültü" başlıklı sergide; müze koleksiyonuna kayıtlı Klaros (Menderes) Apollon Tapınağı'ndan bir grup pişmiş toprak figürin, üzerinde Apollon tasviri bulunan mühür ve mermer Apollon heykel başı gösterime sunulmuştur.

Sergi, İzmir Arkeoloji Müzesi Kıymetli Eserler Salonunda 31 Mayıs 2022 tarihine kadar ziyaret edilebilecektir.

İzmirmüzesergi01.jpg