KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kırklareli Müzesi Eğitim Etkinlikleri

Müzelerde gerçekleştirilen eğitim etkinlikleri kapsamında; Kırkareli Müzesinde 19.04.2022 tarihinde Kırklareli Güzel Sanatlar Lisesi 11. sınıf Resim Bölümü öğrencilerinden oluşan toplam 11 kişilik öğrenci grubuna “Karakalem Çalışması ve  Baskı/Seramik Çalışmaları İçin Eskiz Etkinliği” gerçekleştirilmiştir. Müzedeki ünik eserlerin karakalem çalışması yapılmış olup öğrencilerin insanlığın ortak kültür mirası olan eserlere farklı bir bakış açısı edinmeleri sağlanmaya çalışılmıştır.

  • Kırklarelimüzeeğitim01.jpg
  • Kırklarelimüzeeğitim02.jpg
  • Kırklarelimüzeeğitim03.jpg
  • Kırklarelimüzeeğitim04.jpgMüzelerde gerçekleştirilen eğitim etkinlikleri kapsamında; Kırkareli Müzesinde 19.04.2022 tarihinde Kırklareli Güzel Sanatlar Lisesi 11. sınıf Resim Bölümü öğrencileri ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Deya AVCİDAĞLIOĞLU'nun katılımı ile toplam 11 kişilik gruba Sanat Tarihçisi Nevin ÖZDEMİR tarafından "Eserler Hikayeleriyle Buluşuyor" adlı eğitim etkinliği gerçekleştirilmiştir.

  • Kırklarelimüzeeğitim2-01.jpg
  • Kırklarelimüzeeğitim2-02.jpg
  • Kırklarelimüzeeğitim2-03.jpg
  • Kırklarelimüzeeğitim2-04.jpg