KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Van Müzesi Etkinliği

Müzelerde gerçekleştirilen eğitim etkinlikleri kapsamında; Van Müzesi'nde  8-13 Mart 2022 tarihleri arasında "Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Karma Sergisi’’ gerçekleştirilmiştir. Sergide, kilim dokuma sanatı, savatlı gümüş, çömlekçilik, ebru sanatı, hüsn-i hat ve tezhip gibi geleneksel el sanatlarından oluşan 75 eser sergilenmiştir.

  • Vanmüzeetkinlik01.jpg
  • Vanmüzeetkinlik02.jpg
  • Vanmüzeetkinlik03.jpg