KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 24. maddesine göre Ön Yeterlik Alan İstekli Listeleri 27.02.2022 tarih ve 31763 sayılı Resmi Gazete ile 01.04.2022 tarih ve 31796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 24. maddesine göre Ön Yeterlik Alan İstekli Listeleri 27.02.2022 tarih ve 31763 sayılı Resmi Gazete ile 01.04.2022 tarih ve 31796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu listelerin Resmi Gazetede yayımlanması ile 08.08.2021 tarih ve 31562 sayılı Resmi Gazete ile 29.08.2021 tarih ve 31583 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Uygulama İşleri İçin Ön Yeterlik Alan İstekli Listesi” ve “Proje ve Proje İle İlgili Hizmet Alımı İşleri İçin Ön Yeterlik Alan İstekli Listesi” yürürlükten kalkmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

•    2022 Yılı Uygulama İşleri İçin Ön Yeterlik Alan Firmalar ve İletişim Bilgileri
•    2022 Yılı Proje İşleri İçin Ön Yeterlik Alan Firmalar ve İletişim Bilgileri