KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

126. ABD'den iadesi sağlanan eserler (14 Adet) (2022)

ABD’de mukim koleksiyoner Michael Steinhardt’ın koleksiyonuna dair Manhattan Bölge Savcılığı Ofisi ile İç Güvenlik İstihbarat Birimince yürütülen soruşturma kapsamında el konulan eserler ülkemiz uzmanlarınca incelenmiş, benzerleriyle kıyaslanarak stil kritik analizler yapılmıştır. Anadolu kökenli olduğu değerlendirilenler için Bakanlığımızca binlerce arşiv belgesi incelenmiş, çok yoğun çalışmalarla bilgi/belge-delil toplanmıştır. Bu detaylı çalışmaların ardından soruşturmayla ilişkili 14 eserin ülkemize iadesi sağlanmıştır.

İadeABD2-01.jpg

İadeABD2-02.jpg

Bu kapsamda iadesi sağlanan bu eserler aşağıda yer almaktadır:

1-M.Ö. 7-6. Yüzyıla ait altın giysi süsleri (7 adet)
2-M.Ö. 4-3. Yüzyıla tarihlendirilen, gümüş ve altın kullanılarak yapılmış Hellenistik döneme ait geyik başı biçimli rhyton,
3- Neolitik döneme ait pişmiş toprak Ana Tanrıça figürini,
4- Kalkolitik Çağına ait mermer Kilia Tipi İdol,
5- M.Ö. 2. Binyıla ait iki adet bronz kuş biçimli standart,
6- M.Ö 2. Binyıla ait bronz dağ keçisi biçimli standart,
7- M.Ö. 7-6 Yüzyıla ait altın ve fildişinden üretilmiş kadın figürini

3 Şubat 2022 tarihinde ülkemize getirilen söz konusu eser grubu İstanbul Arkeoloji Müzelerinde sergilenmektedir.

  • İadeABD2-01.jpg
  • İadeABD2-02.jpg
  • İadeABD2-03.jpg
  • İadeABD2-04.jpg
  • İadeABD2-05.jpg
  • İadeABD2-06.jpg
  • İadeABD2-07.jpg
  • İadeABD2-08.jpg
  • İadeABD2-09.jpg
  • İadeABD2-10.jpg