KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

“Beş Bin Yıllık Kültepe’de Yeni Keşifler” Sergisi

Kayseri Arkeoloji Müzesinde 28 Aralık 2021 tarihinde gösterime sunulan “Beş Bin Yıllık Kültepe’de Yeni Keşifler” sergisi kapsamında; 1948 yılından beri arkeolojik kazı çalışmaları devam eden Kültepe’de (Kaniş-Karum) ortaya çıkarılan, Eski Tunç Çağı’na (MÖ 3000-2000) ait evlerin birebir ölçülere yakın boyutta modelleri yapılarak, Kültepe’de günlük yaşam esnasında evin nasıl göründüğünün ve bulunan eserlerin evlerde nerede kullanıldığının anlaşılması amaçlanmıştır.

Sergikültepe01.jpg

İki bölümden oluşan sergi salonunun ilk bölümünde; Kültepe kazı alanında ortaya çıkarılan ahşap direkli kerpiç evlerinin birebir kurgusu teşhir edilerek, evlerin içerisinde günlük yaşamda kullanılan ocak gibi bölümler ile depolama küpleri, günlük kullanım kapları ve replika idoller sergilenmektedir.

Sergi salonunun ikinci bölümünde ise Kültepe kazı alanının yaklaşık 2 km. güneyinde yer alan İnler Dağı Mezarlık alanında yapılan kurtarma kazıları sonucunda ortaya çıkarılan pithos tipi mezarlar sahnelenmektedir. Toplamda 4 adet pithos ve bu pithosların içerisinde birer insan iskeletine ve mezar buluntularına yer verilerek dönemin ölü gömme geleneğinin ziyaretçiler tarafından anlaşılması amaçlanmıştır.  

Sergi, 31 Mayıs 2022 tarihine kadar ziyaret edilebilecektir.

Sergikültepe02.jpg