KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Silifke Müzesi Eğitim Etkinlikleri

Müzelerde gerçekleştirilen eğitim etkinlikleri kapsamında; Akkuyu  Nükleer  Santralinde  çalışan  idarecilerden  oluşan 140-150  kişilik  bir  gruba Silifke  Müze  Müdürlüğü  ile  işbirliği  içerisinde  25.02.2022  tarihinde Müze Müdürlüğünden görevlendirilen bir uzman personel nezaretinde Olba ve Uzuncaburç Antik Kentinde, ören yerleri gezdirilerek bilgi verilmiştir.

  • Silifkemüzeeğitim01.jpg
  • Silifkemüzeeğitim02.jpg
  • Silifkemüzeeğitim03.jpg
  • Silifkemüzeeğitim04.jpg
  • Silifkemüzeeğitim05.jpg