KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 24. maddesine göre 2022 Yılı Ön Yeterlik Alan İstekli Listeleri 27.02.2022 tarih ve 31763 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 24. maddesine göre 2022 Yılı Ön Yeterlik Alan İstekli Listeleri 27.02.2022 tarih ve 31763 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeterlik listelerinin Resmi Gazete'de yayımlanması ile tüm başvuru sahiplerine tebligat yapılmış sayılır. Yeterli görülmeyen isteklilere ayrıca bildirim yapılmayacaktır. Bu listelerde yer almayan adaylar, listelerin Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne itiraz başvurusunda bulunabileceklerdir.

Kamuoyuna duyurulur.