KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Rize Müzesi Etkinlikleri

Müzelerde gerçekleştirilen eğitim etkinlikleri kapsamında; Rize  Müzesi'nde 16 Şubat 2022 tarihinde, Ali Metin Kazancı Rize Lisesi öğrencilerine yönelik "Kültürel Mirasın Korunması, Tanıtılması ve Geleceğe Aktarılması Perspektifinde Müzelerin Yeri ve Önemi" konu başlığında Arkeolog Mustafa KANTEMİR tarafından sunum gerçekleştirilmiştir.

  • Rizemüzeetkinlik01.jpg
  • Rizemüzeetkinlik02.jpg
  • Rizemüzeetkinlik03.jpg