KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kahramanmaraş Müzesi Eğitim Çalışmaları

Müzelerde gerçekleştirilen egitim etkinlikleri kapsamında; 13.01.2022 tarihinde   Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü binasında yerel ve ulusal medya kuruluşlarının, Valilik Basın Müdürlüğünün ve bir takım Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımı ile Yaşayan Kent Germanicia Projesi, Animasyon Filmi Tanıtım Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

  • Kahramanmaraşmüzeeğitim01.jpg
  • Kahramanmaraşmüzeeğitim02.jpg
  • Kahramanmaraşmüzeeğitim03.jpg