KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Tire Müzesi Etkinlikleri

Tire Müzesi Müdürlüğü tarafından 17 Aralık 2021 tarihinde Tire Belediyesi Konferans Salonunda Prof. Dr. Necla ARSLAN SEVİN ve araştırmacı A. Munis ARMAĞAN’ın konuşmacı olarak katıldığı konferansta XIV. Yüzyılın başlarından itibaren uzun bir dönem Tire’de hüküm süren Aydınoğlu Beyliği dönemindeki tarihsel ve kültürel sürecin ilçeye olan yansımalarının degerlendirildiği bir konferans ve müzik dinletisi gerçekleştirilmiştir.

  • Tiremüzeetkinlik01.jpg
  • Tiremüzeetkinlik02.jpg
  • Tiremüzeetkinlik03.jpg