KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

121. Macaristan’dan iadesi sağlanan eserler (101 Adet) (2021)

Macaristan’da güvenlik güçleri tarafından 29/09/2016 tarihinde gerçekleştirilen kontrolde, bir tırda 101 parça eser ele geçirilmiştir. Anadolu kökenli olabilecekleri düşünülen kültür varlıklarına ilişkin bilgi, Dışişleri Bakanlığımız kanalıyla Bakanlığımıza iletilmiştir.

İadeMacaristan01.JPG

Görseller üzerinden müze uzmanlarımızın yaptığı ön incelemelerde, ele geçirilen eserlerin çoğunluğunu Urartu Dönemi kültür varlıklarının oluşturduğu değerlendirilmiştir. Detaylı araştırma ve karşılaştırmalar sonucu ise 2015 yılında Ağrı Patnos'ta güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği bir operasyonda yakalanan ve kaçak kazılar yoluyla ortaya çıkarılan bazı eserler ile Macaristan'da ele geçirilen Urartu Dönemi eserleri üzerinde aynı sarı tortunun yer aldığı anlaşılmıştır. Bu durum eserlerin aynı gruba ait olduğunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koymuştur.
Urartu Krallığı M.Ö. 9. ile 7. Yüzyıllar arasında egemenlik sürmüş, merkezi Van Kalesi (Tuşpa) olan bir uygarlıktır. Özellikle madencilik konusunda gelişmiş bir krallık olan Urartulara ait madeni eşyalar bugün müzelerimizde sergilenmektedir.
Ele geçirilen Urartu Dönemi eserleri arasında bronz kazan ile boğa ayaklı kaidesi, sadak parçaları, at koşum parçaları, miğfer gibi eserler yer almaktadır. Eserler arasında üç adet bronz çıngırak üzerinde Urartuca “(Kral) Menua’nın eşyası/malı” (Menua MÖ 810-785); silindirik formlu iki taşıt aksamı üzerinde ise “Argišti'nin malı/eşyası” şeklinde tercüme edilmiş yazıtlar yer almaktadır.  Bu yazıtlardan da görüldüğü üzere eserlerin Urartu krallarına veya yüksek sınıflardan kişilere ait olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle gerek buluntu durumu gerekse de içerdiği eser çeşitliliği açısından Urartu arkeolojisi için sıra dışı bir grubu oluşturmaktadır.
Urartu buluntularının yanı sıra ele geçirilen eserler arasında çoğunluğu Roma İmparatoru Nero’ya ait buluntu durumu oldukça iyi olan altın sikkeler de yer almaktadır.
Bakanlığımız uzmanlarının titiz yaklaşımı sonucu yapılan değerlendirmeler ve tespit edilen hususlar, Dışişleri Bakanlığımız kanalıyla Macar tarafına iletilmiş, eserlerin ülkemize iadesi talep edilmiştir. Macaristan makamlarının gösterdiği iş birliği neticesinde 101 adet eser 6 Kasım 2021 tarihinde ülkemize getirilerek Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde muhafaza altına alınmıştır.

  • İadeMacaristan01.JPG
  • İadeMacaristan02.JPG
  • İadeMacaristan03.JPG
  • İadeMacaristan04.JPG
  • İadeMacaristan05.JPG
  • İadeMacaristan06.JPG
  • İadeMacaristan07.JPG
  • İadeMacaristan08.JPG