KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

“Kurşun Mühürler Işığında Tarsus’ta Ticaret” Sergisi

Tarsus Müzesinde 02 Kasım 2021 tarihinde “Kurşun Mühürler Işığında Tarsus’ta Ticaret” adlı serginin açılışı gerçekleştirilmiştir.
Sergide, tarih öncesi çağlardan günümüze kadar aidiyet bildirmek için kullanılan, gücün ve sosyal sınıfın birer sembolü sayılan mühürlerin ziyaretçi ile buluşması hedeflenmiştir.  Aynı zamanda, müze koleksiyonunda yer alan 50 adet Doğu Roma (Bizans) dönemine ait kurşun mührün teşhiri ile kentin tarihsel geçmişi ve ticaret hayatını mevcut mühür örnekleri ile ortaya koymak amaçlanmıştır.

Anılan serginin teşhiri 02 Aralık 2021 tarihinde kadar devam etmiştir.

Sergitarsuskurşunmühürler01.jpg

Sergitarsuskurşunmühürler02.jpg

Sergitarsuskurşunmühürler03.jpg