KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tire Müzesi Eğitim Çalışmaları

İzmir Tire Müzesi Müdürlüğünce gerçekleştirilen müze eğitim çalışmaları kapsamında; 8 Kasım 2021 tarihinde, Tire Müzesinde, Rasih Kirazoğlu İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencilerine yönelik etkinlikler müze gezisi ile başlamış; kültür varlıkları hakkında bilgiler verilerek müze bahçesinde oluşturulan arkeo-eğitim alanı içerisinde imitasyon eserlerin gömülü olduğu alanlarda kazı çalışması yapılarak öğrencilerin uygulayarak öğrenmeleri sağlanmış; sikke darp ettirilerek para basıımı etkinliği gerçekleştirilmiştir. Ardından, geleneksel çocuk oyunlarından bahsedilerek, çocuklara topaç çevirme yarışması yaptırılmış ve öğrencilere “Biri Arkeolog mu Dedi?” isimli kitap hediye edilerek anılan etkinlik sonlanmıştır.

  • Tiremüzeeğitim01.jpg
  • Tiremüzeeğitim02.jpg
  • Tiremüzeeğitim03.jpg
  • Tiremüzeeğitim04.jpg