KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Rize Müzesi Eğitim Çalışmaları

Rize Müzesi Müdürlüğünce gerçekleştirilen müze eğitim çalışmaları kapsamında; 9 Kasım 2021 tarihinde, Rize Müzesinde, Ömer Hallaç İşitme Engelliler Okullarından 14 öğrenci ve öğretmenleri ile birlikte sikke basımı etkinliği gerçekleştirilmiştir. Etkinlik öncesinde müze uzmanları nezaretinde müze ve müzedeki eserler hakkında öğrencilere bilgiler aktarılmıştır.

  • Rizemüzeeğitim01.jpg
  • Rizemüzeeğitim02.jpg
  • Rizemüzeeğitim03.jpg