KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Tire Müzesi Eğitim Çalışmaları

İzmir Tire Müzesi Müdürlüğünce gerçekleştirilen müze eğitim çalışmaları kapsamında; 26 ve 28 Ekim 2021 tarihlerinde, Tire Müzesinde, Tire İlçesi Fatih İlköğretim Okulu 5. sınıf öğrencilerine yönelik etkinlikler müze gezisi ile başlamış; kültür varlıkları hakkında bilgiler verilerek müze bahçesinde oluşturulan arkeo-eğitim alanı içerisinde imitasyon eserlerin gömülü olduğu alanlarda kazı çalışması yapılmıştır. Kazı çalışması sonucunda çıkan eserler öğrenciler tarafından titizlikle fırçalanarak temizlenmiş, kırık olarak çıkartılmış olanların tümlenerek  ne şekilde  restore edilecekleri hakkında bilgi verilmiştir. Ardından, geleneksel çocuk oyunlarından bahsedilerek, çocuklara topaç çevirme yarışması yaptırılmıştır. Topaçları çevirebilen öğrencilere “Biri Arkeolog mu Dedi?” isimli kitap hediye edilmiştir. Ayrıca yine geleneksel oyunlarımızdan olan çivili tahta üzerinde futbol oyunu ile halat çekme oyunları düzenlenmiştir.

  • Tiremüzeeğitim01.jpg
  • Tiremüzeeğitim02.jpg
  • Tiremüzeeğitim03.jpg
  • Tiremüzeeğitim04.jpg