KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Adana Arkeoloji Müzesi “Çukurova'da Uygarlıkların İzinde Şifa Yolculuğu” Sergisi

Adana Arkeoloji Müzesinde “Çukurova'da Uygarlıkların İzinde Şifa Yolculuğu” başlıklı serginin açılışı 9 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Sergide, dünya tıp tarihinin önemli  hekimleri/şifacıları olan Anavarzalı Dioskoridos, Kizuwatnali Hitit Kraliçesi Puduhepa, Yumurtalık Aigeia’lı Cosma ve Dominian kardeşler ve Misisli Lokman Hekim'in hikâyelerinin bulunduğu bilgi panoları eşliğinde,  antik tıp aletleri, ilaç  yapımında kullanılan gereçler,  İslami döneme ait şifa duaları yazılı şifa tasları gibi toplam 26 adet eser gösterime sunulmuştur. Söz konusu serginin teşhiri 9 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecektir.

  • Adanamüzeetkinlik02.jpg
  • Adanamüzeetkinlik03.jpg
  • Adanamüzeetkinlik04.jpg
  • Adanamüzeetkinlik05.jpg
  • Adanamüzeetkinlik06.jpg