KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

120. İngiltere’den (Gilbert Sanat Vakfı Koleksiyonu) İadesi Sağlanan Gaga Ağızlı Testi (1 Adet) (2021)

İngiltere’deki Gilbert Sanat Vakfı; koleksiyonlarında bulunan altından mamul gaga ağızlı bir testiye ilişkin 2020 Mart ayı başında Bakanlığımızla irtibata geçmiştir. 1989 yılı öncesi köken bilgisine ulaşılamadığı, yapılan teknik analizlerin anılan kültür varlığının orijinal ve Anadolu kökenli olduğuna işaret ettiği ifade edilerek, konuya yönelik Bakanlığımızla bir diyalog geliştirilebileceği tarafımıza iletilmiştir.
İadeİngiltere01.jpg

İadeİngiltere03.jpg

Söz konusu testi, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü ve Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü uzmanlarınca ülkemizde bulunan benzer örnekleriyle karşılaştırılmış ve eserin Anadolu kökenli ve orijinal olduğu teyit edilmiştir.
Uzman raporu sonuçları ve eserin köken bilgisinin 1989 yılı öncesine götürülememesinden hareketle anılan kültür varlığının yasa dışı yollarla el değiştirdiği ihtimali üzerinde ilgili taraflarla uzlaşmaya varılmış ayrıca koleksiyoner Sir Arthur Gilbert’in, eseri aldığı sırada veya sonrasında, eserin yasa dışı geçmişi hakkında bilgiye sahip olmadığı, iyi niyetle edindiği anlaşılmıştır.
Müzakerelerin başından itibaren Gilbert Koleksiyonu yetkilileri konu hakkında sağduyulu bir yaklaşım sergilemişler, bu işbirliğinin sonucunda 2021 yılının başında Gilbert Sanat Vakfı ile Bakanlığımız arasında eserin ülkemize iadesine yönelik bir protokol imzalanmıştır.
Anadolu'da yaşamış Hattiler Dönemi’ne ait 4.250 yıllık gaga ağızlı testi döneminin gelişmiş metal işçiliğinin seçkin bir örneği olarak kabul edilmektedir.
Eserin ülkemize iadesi vesilesiyle 26 Ekim 2021 tarihinde Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde Sayın Bakanımız teşrifleriyle ve adı geçen kurum temsilcilerinden oluşan bir heyetin katılımıyla bir basın toplantısı düzenlenmiştir.  
Söz konusu kültür varlığı, benzeri diğer eserlerle birlikte Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilenmeye başlamıştır.

İadeİngiltere10.jpg

İadeİngiltere12.jpg


 • İadeİngiltere01.jpg
 • İadeİngiltere02.jpg
 • İadeİngiltere03.jpg
 • İadeİngiltere04.jpg
 • İadeİngiltere05.jpg
 • İadeİngiltere06.jpg
 • İadeİngiltere07.jpg
 • İadeİngiltere08.jpg
 • İadeİngiltere09.jpg
 • İadeİngiltere10.jpg
 • İadeİngiltere11.jpg
 • İadeİngiltere12.jpg