KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Troya Müzesi Etkinlikleri

Çanakkale Müzesi Müdürlüğüne bağlı Troya Müzesinde 22 Ekim 2021 tarihinde Troya Müzesi uzman personeli için hazırlanan “Troya Müzesi Etkinlik Kitabı” ve “Troya Müzesi ve Ören Yeri Ziyaretçi Kitleri” ile ilgili oryantasyon eğitimleri gerçekleştirilmiştir. 

  • Troyamüzeetkinlik3-01.jpg
  • Troyamüzeetkinlik3-02.jpg
  • Troyamüzeetkinlik3-03.jpg