KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tire Müzesi Eğitim Çalışmaları

İzmir Tire Müzesi Müdürlüğünce gerçekleştirilen müze eğitim çalışmaları kapsamında; 19 ve 21 Ekim 2021 tarihlerinde, Tire Müzesinde, Tire İlçesi Kurtuluş İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencilerine yönelik etkinlikler müze gezisi ile başlamış; “Müze Nedir?”sorusundan yola çıkılarak soru cevap şeklinde geçmiş uygarlıklarda oluşturulan eserler ve yaşam biçimlerine ilişkin farkındalık yaratılmaya çalışılmış; müzelere eserlerin hangi yollarla geldiği, eser teşhir edilene kadar hangi aşamalardan geçtiği, arkeologların ne iş yaptığı ve arkeolojik kazıların nasıl yapıldığı teorik olarak anlatılmıştır. Tüm bu anlatılanlara yönelik uygulayarak öğrenmelerin sağlanması için müze bahçesinde oluşturulan arkeo-eğitim alanı içerisinde imitasyon eserlerin gömülü olduğu alanlarda kazı çalışması yapılmıştır. Kazı çalışması sonucunda çıkan eserler öğrenciler tarafından titizlikle fırçalanarak temizlenmiş, kırık olarak çıkartılmış olanların tümlenerek  ne şekilde  restore edilecekleri hakkında bilgi verilmiştir. Ardından, geleneksel çocuk oyunlarından bahsedilerek, çocuklara topaç çevirme yarışması yaptırılmıştır. Topaçları çevirebilen öğrencilere “Biri Arkeolog mu Dedi?” isimli kitap hediye edilmiştir.

  • Tiremüzeeğitim01.jpg
  • Tiremüzeeğitim02.jpg
  • Tiremüzeeğitim03.jpg
  • Tiremüzeeğitim04.jpg