KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kayseri Müze Müdürlüğü

KAYSERİ MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim Bilgileri:
Adres:
Cumhuriyet Mahallesi Kaleiçi Çarşı Kümeevler No:1/1 Melikgazi / KAYSERİ
Tel: 0 352 222 21 49
Faks: 0 352 232 48 12
E-Posta: kayserimuzesi@kultur.gov.tr

Sorumlu Olduğu İl/İlçe: Kayseri İli ve İlçeleri

Bağlı Birimler:   
Kayseri Arkeoloji Müzesi
Kayseri Atatürk Evi Müzesi
Güpgüpoğlu Etnografya Müzesi
Kültepe Örenyeri
Yeşilhisar Soğanlı Örenyeri
        
KAYSERİ ARKEOLOJİ MÜZESİ

Adres:
Cumhuriyet Mahallesi Kaleiçi Çarşı Kümeevler No:1/1 Melikgazi / KAYSERİ
Tel: 0 352 222 21 49
Müze Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış):
Yaz: 1 Nisan-31 Ekim: 08:30-19:00
Kış: 1 Kasım-31 Mart: 08:30-17:30


Tarih öncesi ve sonrasında büyük önemli gelişmelerle sahne olan Kayseri’de müzeciliğin geçmişi eskilere uzanmaktadır. Osman Hamdi Bey tarafından vilayetlerle gönderilen bir genelge ile taşınabilir eski eserlerden en önemlilerinin İstanbul’a gönderilmesi, diğerlerinin korumaya elverişli okullarda toplanmasının istenmesi üzerine, Kayseri çevresinden toplanan pek çok eser Kayseri Lisesinin bir odasında koruma altına alınmıştır. 1928 yılında Milli Eğitim Bakanı Esat Bey, Kayseri’ye yaptığı bir ziyaret sırasında, bu eserleri görür ve Kayseri Valisi Fuat Bey’le bir müze kurulması konusunu görüşür. Vali Fuat Bey’in çalışmalarıyla, Hunat Hatun Medresesi’nin onarımı yapıldıktan sonra, 1 Mart 1930 tarihinde açılan müze 1937 tarihine kadar “Depo Müze” olarak faaliyette bulunur. Eserlerin kronolojik ve bilimsel tasnifinin yapılmasından sonra, 1938 yılında, 5 kuruş giriş ücreti karşılığında halkın ziyaretine açılır. 1948 yılında Prof. Dr. Tahsin Özgüç tarafından, Kayseri’nin 22 km. kuzeydoğusunda bulunan Kültepe Kaniş/Karum’da sistemli kazıların başlatılması ile açığa çıkartılan eserlerle çevreden satın alınan ve bağışlanan eserlerin gün geçtikçe çoğalması, müze teşhir ve depolarında yer temininde güçlükler doğurunca, 1965 yılında, daha önce kullanılan müze binası inşaatına başlanır ve 26 Haziran 1969 tarihinde ziyarete açılır. Burada yaklaşık 50 yıl hizmet veren Kayseri Arkeoloji Müzesi Kayseri Kalesi içerisinde yer alan yeni Müze binasına taşınarak 19 Ekim 2019 tarihinden itibaren yeni yapısıyla ziyarete açılmıştır.

 • Kayseri-KayseriMüze01.JPG
 • Kayseri-KayseriMüze02.jpg
 • Kayseri-KayseriMüze03.jpg
 • Kayseri-KayseriMüze04.jpg
 • Kayseri-KayseriMüze05.jpg
 • Kayseri-KayseriMüze06.jpg

KAYSERİ ATATÜRK EVİ MÜZESİ

Adres:
Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Sokak No: 43 Melikgazi / KAYSERİ
Tel: 0 352 222 20 36
Müze Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış):  
Yaz: 1 Nisan-31 Ekim: 08:30-17:30
Kış: 1 Kasım-31 Mart: 08:30-17:30


İmamizade Raşit Ağa Konağı olarak bilinen ve günümüzde Atatürk Evi ve Müzesi olarak hizmet veren konak, XIX. Yüzyılda yapılmış, Geç Osmanlı Dönemi’ne ait eski bir Türk evidir. Konak, kültürel öneminin yanı sıra, Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Kayseri’de ağırlanması bakımından tarihi öneme sahiptir. 19-20 Aralık 1919 tarihinde Mustafa Kemal ATATÜRK, Heyet-i Temsiliye adına Kayseri’ye ilk gelişlerinde bu konakta iki gece misafir edilmiştir. 1976 yılında Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilen konak, 1978 yılında da Kültür Bakanlığınca kamulaştırılmış ve 1983 yılında “Atatürk Evi” olarak ziyarete açılan müze 19 Aralık 2017 tarihine yeniden düzenlenerek Atatürk Evi Müzesi olarak hizmet vermeye başlamıştır.

 • Kayseri-AtatürkEvi01.jpg
 • Kayseri-AtatürkEvi02.jpg
 • Kayseri-AtatürkEvi03.jpg
 • Kayseri-AtatürkEvi04.jpg
 • Kayseri-AtatürkEvi05.jpg
 • Kayseri-AtatürkEvi06.jpg

GÜPGÜPOĞLU ETNOGRAFYA MÜZESİ

Adres:
Cumhuriyet, Mevlevi Cd. No:38 Melikgazi / KAYSERİ
Tel: 0 352 222 20 36
Müze Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış):
Yaz: 1 Nisan-31 Ekim: 08:30-19:00
Kış: 1 Kasım-31 Mart: 08:30-17:30


Güpgüpoğlu Konağı olarak yapılan evin orijinal bölümleri 1419 ile 1497 yılları arasında yapılmış, ekleme ve değişiklikler 18. Yüzyıla kadar devam etmiştir. 1976 yılında Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilen ve aynı yıl Kültür ve Turizm Bakanlığınca kamulaştırılan konak; Selamlık ve Haremlik olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Haremlik bölümü, eski bir Kayseri Evi olarak düzenlenmiş olup, mankenlerle ev yaşantısı canlandırılmıştır. Taş basamaklı ahşap korkuluklu bir merdiven ile çıkılan Selamlık Bölümünde ise Kayseri yöresine ait Türk-İslam dönemi eserleri sergilenmektedir. Bahçede ise İslami mezar taşları ve taş tezyinat parçaları teşhir edilerek ziyarete sunulmuştur.

 • Kayseri-GüpgüpoğluMüze01.jpg
 • Kayseri-GüpgüpoğluMüze02.jpg
 • Kayseri-GüpgüpoğluMüze03.jpg
 • Kayseri-GüpgüpoğluMüze04.jpg
 • Kayseri-GüpgüpoğluMüze05.jpg

KÜLTEPE ÖRENYERİ

Adres:
Cumhuriyet, Mevlevi Cd. No:38 Melikgazi / KAYSERİ
Müze Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış):
Yaz: 1 Nisan-31 Ekim: 08:30-19:00
Kış: 1 Kasım-31 Mart: 08:30-17:30


M.Ö. II. Binde, Kaniş Krallığı’nın merkezi ve Anadolu’daki Asur Ticaret Kolonileri sisteminin baş şehri olan Kültepe; Kayseri’nin hemen 20 km. kuzeydoğusunda, Erciyes’in (eski Aşkaşipa veya Argeus) eteğinde, bereketli bir ovanın ortasında, Sivas’tan gelen doğu-batı, Malatya’dan geçen güneydoğu-batı ve güneyden kuzeye ulaşan tarihi ve doğal anayolların birleştiği noktada yer alır. Doğanın sağladığı bu avantaj, özellikle günümüzden 4 bin yıl önce, onun eski dünya ticaretinde ve siyasetindeki önemini arttırmış ve M.Ö. 3.Binin sonlarından itibaren ve özellikle 2 binin ilk çeyreğinde Anadolu-Suriye-Mezopotamya arasında önemli bir ticaret ve kültür merkezi olmasını sağlamıştır. Eski adı çivi yazılı belgelere göre Kaniş veya Neşa’dır. Kaniş, MÖ 3. Binyılın son çeyreğinde bile Mezopotamya yazılı belgelerinde adı geçen Anadolu’nun en eski krallığıdır. Kültepe adı, dünya müzelerine ve eski eser pazarlarına dağılan ve “Kapadokya tabletleri” olarak tanımlanan çivi yazılı belgelerin ilk ortaya çıktığı 1871 yılından beri bilinmektedir. 1948 yılından itibaren sürdürülen kazılarda keşfedilen on binlerce arkeolojik ve filolojik eser ile Kültepe, Anadolu ve dünya arkeolojisinin en önemli birkaç merkezinden birisidir.

 • Kayseri-Kültepe01.jpg
 • Kayseri-Kültepe02.jpg
 • Kayseri-Kültepe03.jpg
 • Kayseri-Kültepe04.jpg
 • Kayseri-Kültepe05.jpg

YEŞİLHİSAR SOĞANLI ÖRENYERİ

Adres:
Soğanlı Köyü, Yeşilhisar/Kayseri
Tel: 0 352 222 08 98
Müze Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış):
Yaz: 1 Nisan-31 Ekim: 08:30-19:00
Kış: 1 Kasım-31 Mart: 08:30-17:30


Kayseri-Niğde-Nevşehir üçgeninde yer alan Soğanlı Köyü, Yeşilhisar ilçe merkezine 15 km. mesafede, Kaya kiliseleri ve mağaraların bugünkü evler ile iç içe girdiği bir vadi içerisinde yer almaktadır. Soğanlı Örenyeri Roma Dönemi’nden itibaren yerleşim alanı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Vadi yamaçlarında yer alan Kaya Mekanlarını; Romalılar mezarlık, Bizanslılar ise kilise olarak kullanmışlardır.
Soğanlı M.S. 4. Yüzyıldan itibaren Hıristiyanlığın Kapadokya’daki merkezlerinden biri olmuş ve önemini 7. ve 8. Yüzyıllarda da sürdürmüştür. Kiliselerde yer alan duvar freskleri, stil açısından 10-12. Yüzyılları yansıtmaktadır. Soğanlıda kayaya oyulmuş pek çok kilise ve manastır dışında binlerce güvercinlik, mağara ve barınaklar da mevcuttur. Ihlara-Göreme ve Zelve Vadilerinde görülen kaya yerleşimlerini ve kiliselerin benzerlerini ve bunlardan farklı olarak kubbeli kaya kiliselerini de Soğanlıda görmek mümkündür.
Tüflerin üzerinde kurulu olan Soğanlı Örenyerinde 50’ye yakın kaya kilisesi ve mağara mevcut olup, ancak bunlardan 8 adet kiliseyi gezmek mümkündür. Diğerlerinin kapısı ve pencereleri geçmiş yıllarda örülerek kapatılmıştır. Kiliselerde mezarlar, İsa Peygamber ve havarilere ait resimler ile İncil’den sahnelerin yer aldığı freskler bulunmaktadır. Ayrıca örenyerinde bulunan peri bacaları, güzelliği ile Soğanlı Vadisi’ne ayrı bir renk katmaktadır. Soğanlı Örenyerinde gezilebilen Kiliseler; Karabaş Kilise, Kubbeli Kilise, Tahtalı (Azize Barbara) Kilise, Yılanlı Kilise, Saklı Kilise, Tokalı Kilise, Ballık Kilise ve Geyikli Kilisedir. Soğanlı Köyü’nde köylü kadınlarca yapılarak bütün Kapadokya Bölgesi’nde satılan ve Soğanlı Bebeği adı ile ün yapan bez bebekler, köyün en önemli gelir kaynaklarından biridir.

 • Kayseri-YeşilhisarSoğanlı01.jpg
 • Kayseri-YeşilhisarSoğanlı02.jpg
 • Kayseri-YeşilhisarSoğanlı03.jpg
 • Kayseri-YeşilhisarSoğanlı04.jpg
 • Kayseri-YeşilhisarSoğanlı05.jpg
 • Kayseri-YeşilhisarSoğanlı06.jpg
 • Kayseri-YeşilhisarSoğanlı07.jpg
 • Kayseri-YeşilhisarSoğanlı08.jpg