KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bursa Arkeoloji Müzesi Eğitim Çalışmaları

Bursa Müzesi Müdürlüğünce gerçekleştirilen müze eğitim çalışmaları kapsamında; 13 Ekim 2021 tarihinde, Bursa Arkeoloji Müzesinde, ilkokul 2. sınıf öğrencilerine yönelik etkinlikler müze gezisi ile başlamış; “tahmin et, bil ve bul” oyunu oynanmış, seramik hamuru ile çocuklar duygularını “mutlu surat”çizerek ifade etmiş; ardından “müzede gününüz nasıl geçti, nasıl hissediyorsunuz” sorusu ile devam edilerek sonlanmıştır.

  • Bursamüzeeğitim01.jpg
  • Bursamüzeeğitim02.jpg
  • Bursamüzeeğitim03.jpg
  • Bursamüzeeğitim04.jpg