KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılında Yapılan Tespit ve İrdeleme Çalışmaları

NO

2019 YILINDA YAPILAN TESPİT VE İRDELEME ÇALIŞMALARI

1

İstanbul ili, Çatalca ve Silivri İlçelerindeki Anastasius Surlarının Sit sınırları ve Koruma alanının belirlenmesi

2

Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Belisırma Köyünde sit irdeleme çalışması

3

Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi, Kadıkendi Mahallesi, Karakoyun Deresi Mevkii, 2. derece arkeolojik sit alanı irdeleme çalışması

4

Balıkesir  İli,  Savaştepe  İlçesi,  Deveören  Mahallesi,  Kuyuhisartepe Mevkii 104 Ada 237,239,240,241,243 parseller ile 104 ada 75 parselde yer alan I. ve III. derece arkeolojik sit alanının yerinde incelemesi

5

Nevşehir ili, Avanos ilçesi, Paşabağları sit alanına ilişkin yerinde inceleme çalışması

6

İzmir İli, Urla İlçesi, İskele Mahallesi, Arkeolojik Sit Alanlarının irdelenme çalışması 1. Etap

7

Antalya İli, Akseki İlçesi, Sarıhacılar Köyü, Kentsel Sit Alanı Etkileşim Geçiş Sahası ile ilgili yerinde tespit ve irdeleme çalışması

8

Hatay İli, Reyhanlı İlçesi, Bayır Mahallesindeki Adana K.V.K.B.K.'nun 25/12/2013-3096 sayılı ve 22/11/2016 -7106 sayılı  kararları ile tescilli sit alanın irdeleme çalışması

9

Antalya İli, Akseki İlçesi, Güzelsu, Pınarbaşı, Çukur Köyleri ve çevresinde tespit ve irdeleme çalışması 1. Etap

10

Bartın İli, Merkez İlçesi, Kentsel Sit alanı dışında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmazlar ve bitişik parsellerini kapsayan alanlara yönelik Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonuna ilişkin görüş verilmesi talebi kapsamında tespit ve irdeleme çalışması 1. etap

11

Antalya İli, Akseki İlçesi, Güzelsu, Pınarbaşı Çukur Köyleri ve çevresinde tespit ve irdeleme çalışması 2. Etap

12

Bartın İli, Merkez İlçesi, Kentsel Sit alanı dışında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmazlar ve bitişik parsellerini kapsayan alanlara yönelik Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonuna ilişkin görüş verilmesi talebi kapsamında tespit ve irdeleme çalışması 2. etap

13

Şanlıurfa İli, Harran İlçesi, Küplüce Mah., Büyük Hedbe Mezrasında bulunan Büyük Hedbe Höyüğü sit sınırları irdeleme çalışması

14

İzmir İli, Urla İlçesi, İskele Mahallesi, Arkeolojik Sit Alanlarını irdeleme çalışması 2. Etap

15

Isparta İli, Sütçüler İlçesi, Hacıahmetler-Yeniköy Mahallesinde sit irdeleme çalışması

16

İstanbul İli, Şişli İlçesi, Kentsel Sit Alanı içinde yer alan tescilli taşınmazlara ilişkin irdeleme çalışması

17

İzmir İli, Urla İlçesi, İskele Mahallesi, Arkeolojik Sit Alanlarını irdeleme çalışması 3. Etap

18

Antalya İli, Akseki İlçesi, Güzelsu, Pınarbaşı Çukur Köyleri ve çevresinde tespit ve irdeleme çalışması gerçekleştirilmesi 3. Etap

19

İzmir İli, Urla İlçesi, İskele Mahallesi, Arkeolojik Sit Alanlarını irdeleme çalışması 4. Etap

20

Bitlis ili, Tatvan ilçesi, Kıyıdüzü Köyü'nde bulunan, 1. derece arkeolojik sit alanı olarak  tescilli  169  ada,  88  parselde  (Eski:678parsel)  irdeleme  çalışması

21

Burdur ili, Yeşilova ilçesi, Çaltepe Köyü, Çaltepe Örenyeri 1. derece arkeolojik sit alanında irdeleme çalışması

22

Elazığ  İli,  Maden  İlçesi,  Maden  İşletme  Hastanesi'nin  2863  Sayılı  Kanun kapsamında tescil önerisinin yerinde incelenmesi

23

Balıkesir  İli,  Karesi  İlçesi  tescilli  8471  ada,  9  parselin  yerinde incelenmesi