KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

“On İki Ay On İki Eser/Görmediklerinizi Göreceksiniz” (Uşabti/Hizmetkar Figürini) Sergisi

İzmir Arkeoloji Müzesi’nde “On İki Ay On İki Eser/Görmediklerinizi Göreceksiniz” konseptiyle, müze depolarından ilk defa çıkarılan eserler ziyaretçinin beğenisine sunulmaktadır. 2021 yılı boyunca her ay farklı bir eserin teşhiri gerçekleştirilecektir.

Eylül ayı içerisinde gösterime sunulan; Mısırda Eski Krallık Döneminden itibaren görülmeye başlanan,  ölü gömme ritüellerinde kullanılan ve genellikle fayanstan yapılan cenaze heykelcikleri olan ushaptiler, Mısırın günlük yaşam kültürünün, öte dünya inancını nasıl etkilediği ve şekillendirdiğinin önemli birer kanıtı olarak karşımıza çıkar. Günlük yaşamı büyük ölçüde tarıma bağlı olan Mısırda, ölümden sonraki yaşamında benzer olabileceği düşüncesiyle ushaptiler,  ellerinde tarım aletleri, tohum torbaları, çapa vb aletler tutar şekilde yapılmış, mumya biçimli heykelciklerdir. Birlikte gömüldükleri sahiplerinin yerine, öte dünyada sahiplerine verilecek işleri yapmakla görevlidirler. Yaşarken günlük hayatında emrinde çalışan işçileri ve çiftçileri olan sahiplere, ölüler diyarında da aynı işlerini yapmak için refakat ederler. Uşapti heykelcikleri mezar eşyaları ile birlikte mezarlara yerleştirilirlerdi ve ölümden sonraki yaşamda sahiplerine hizmetkâr veya köle olarak hizmet ederlerdi. Aslında ölünün öteki dünyada yapması gereken görevlerini yerine getiriyorlardı.

Bu heykelcikler için Uşapti (Ushapti) terimi, 21.Hanedanlık döneminden (MÖ 1069-943) sonra yaygınlaşır ve Ptolemaioslar dönemine (MÖ 305-30) kadar devam eder. Erken dönemlerde balmumundan yapılan örnekleri olmasına karşın, yaygın olarak Mısır’ın neredeyse sembolü olan fayanstan yapılıyorlardı. Özellikle fayans olanlar göz alıcı renklere sahipti; genellikle turkuaz veya çivit mavisi tonunda yapılıyordu. Ayrıca pişmiş toprak, ahşap, taş metal veya camdan yapılan örnekleri de bulunmaktadır

Söz konusu eser, 01 – 30 Eylül 2021 tarihleri arasında İzmir Arkeoloji Müzesi’nin Kıymetli Eserler Salonunda teşhir edilmiştir.

Sergi12ayusabtifigürin01.jpg