KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Konya Mevlana Müze Müdürlüğü

MEVLANA MÜZESİ

Adres:
Aziziye Mh. Müzealanı Cd. No:1 Karatay / KONYA
Tel: 0332 351 12 15
Müze Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış):
15 Nisan - 30 Eylül:  09:00-18:40
1 Ekim - 14 Nisan: 09:00-16:40


Mevlâna Dergâhı’nın çekirdek yapısı Hz. Mevlâna’nın türbesidir. Türbe 1274 yılında inşa edilmiştir. Hz. Mevlâna’nın Hakk’a vuslatından hemen sonra türbesinin yanında bir tekke yapıldığı kaynaklarda belirtilmekle birlikte bu yapılar günümüze kadar ulaşamamıştır. Dergâhın diğer yapıları semâhane, mescit, dedegân hücreleri, mutfak ve şadırvan 16. yüzyılda yaptırılmıştır.
Hz. Mevlâna’nın vefatından sonra onu seven kişilere, yakın dostu ve kâtibi Çelebi Hüsâmeddin şeyh olmuştur. Çelebi Hüsâmeddin’in vefatından sonra topluluğun başına Hz. Mevlâna’nın büyük oğlu Sultan Veled geçmiştir. Bu dönemde Mevlevîlik teşkilâtlanmış ve Konya dışında şubeler açılmaya başlanmıştır. Konya Mevlâna Dergâhı’nda Çelebilik müessesesi kurulmuş, Hz. Mevlâna’nın soyundan gelen erkek çocuklar postnişin olarak dergâhı idare etmişlerdir.
Mevlevîlik Konya dışında önce Afyon, Kütahya, Muğla, İstanbul, Tokat, Erzincan gibi şehirlerde, daha sonra da Balkanlardan Hicaz Yarımadası’na kadar olan bölgede yayılmış ve Mevlevîhaneler açılmıştır.  
Cumhuriyetin ilânından sonra 1925 yılında diğer tekkeler gibi kapatılan Konya Mevlâna Dergâhı, 1926 yılında Atatürk’ün isteği üzerine Konya Âsâr-ı Atîka Müzesi olarak ziyarete açılmıştır. 1954 yılında yeni bir düzenleme ile Mevlâna Müzesi adını almıştır.

ESERLER

1- Hz. Mevlâna’nın Sandukası: “Hz. Mevlâna vefat edince, cenazesi, babası Sultânü’l-Ulemâ Bahâeddin Veled’in mezarının yanına getirilirken, babası oğlunun büyüklüğüne, ilmine hürmeten ayağa kalkmış, ona başucunda yer vermiştir.”  hikâyesine konu olan ahşap sanduka Anadolu Selçuklu döneminin en güzel ahşap eserlerinden birisidir.
2. Pûşîde Mevlâna’nın Mezar Örtüsü: Mevlevi olan Sultan II. Abdülhamîd tarafından 1895 yılında deri üzerine atlas kumaştan yaptırılmıştır. Altın klaptanlı işlemeleri bulunan puşide 3,96 x 6,30 m. ölçülerindedir. Pûşîdenin üzerinde bulunan yazılar Maraşlı Hattat Hasan Sırrı Efendi’ye aittir.
3. Mesnevî: Hz. Mevlâna’nın vefatından beş yıl sonra yazılmış olan Mesnevî nüshası “Nüsha-i Kadîm” olarak kabul edilmektedir. Mesnevî’nin bu nüshasında altı cilt bir arada toplanmıştır. Kırmızı deriden yapılmış cildi dönemine ait olmayan Mesnevî’nin 1- 6. sayfaları tam tezhiplidir. Selçuklular Döneminde 1278 yılında Hattat Mehmed bin Abdullah Konevî tarafından nesih hat ile yazılmıştır.
4. Kur’ân-ı Kerîm: 9. yüzyıla tarihlendirilen kûfî hatla yazılmış olan Kuran’ın hattatı belli değildir. Ebru karton ciltlidir. Ceylan derisi üzerine Meryem Sûresi yazılmış olan on altı sayfalık bu cüzün her sayfasında altı satır yazı bulunmaktadır.
5. Kur’ân-ı Kerîm: Selçuklu Döneminin ünlü hattatlarından Hattatı Yâkût el-Musta‘sımî, tarafından 1268 yılında nesih hat ile yazılmıştır.
6. Sancak Kur’ân-ı Kerîmi: Osmanlı döneminde yazılmış küçük Kuranların en güzellerinden birisidir.  Gubârî hat ile yazılmıştır. Gümüş mahfaza içinde korunan Kur’ân-ı Kerîm karton ciltlidir.
7. Nisan Tası: İlhanlı Hükümdarı Ebû Saîd Bahadır Hân tarafından 1327 yılında bronz üzerine gümüş ve altın kakma tekniğinde yaptırılarak Mevlâna Dergâhı’na hediye olarak gönderilmiştir. İçerisinde Nisan yağmurları toplanıp, şifâ niyetine ziyaretçilere dağıtıldığı için Nisan Tası adı verilen eser üniktir.

  • Konya-Konya-MevlanaMüze01.jpg
  • Konya-Konya-MevlanaMüze02.jpg
  • Konya-Konya-MevlanaMüze03.jpg
  • Konya-Konya-MevlanaMüze04.jpg
  • Konya-Konya-MevlanaMüze05.jpg
  • Konya-Konya-MevlanaMüze06.jpg