KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türk Arkeoloji Ve Etnografya Dergisi Basın Bülteni

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı yaklaşık 1 asırlık bilimsel bir kaynağı, ulusal ve uluslararası bilim çevrelerine yeniden kazandırıyor: Anadolu’nun Işığı Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi Bilim Dünyasını Aydınlatmaya Devam Ediyor!
Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi adıyla 1933’te yayına başlayan ve 1956’da Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi adıyla yayın hayatına devam eden Dergi; Hamit Zübeyr Koşay, Remzi Oğuz Arık, Ekrem Akurgal, Pierre Demargne, Albert Gabriel, Muazzez İlmiye Çığ gibi alanlarında öncü araştırmacıların çalışmalarına yer verilen önemli bir kaynak olarak değerlendiriliyor. Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, Türkiye sınırları dâhilindeki arkeoloji, arkeometri, sanat tarihi, etnografya ve ilgili alanlarda yapılan nitelikli ve özgün akademik araştırmalar ile yorum ve değerlendirmeleri ulusal ve uluslararası bilim çevrelerine sunuyor. 2011 yılında yayınlanan 81. sayısının ardından yayın hayatına 10 yıl ara veren Dergi, Eylül 2021’de yayınlanacak 82. sayısı ile yeni bir kimlik kazanıyor; 2021 yılından itibaren “bilimsel nitelikli, uluslararası hakemli dergi” statüsünde yeniden okuyucusu ile buluşuyor.
Cumhuriyetin ilk yıllarına uzanan tarihiyle, yayımlanan en köklü ve en uzun soluklu bilimsel dergilerden biri olma sıfatını taşıyan Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, bilimsel yayıncılık prensiplerine uygun olarak çift kör hakem sistemi ile çalışıyor. Derginin Danışma Kurulu’nda 21, Yayın ve Hakem Kurulu’nda ise 100’den fazla Türk ve yabancı akademisyen yer alıyor. Dergiye, APA referans kurallarına uygun olarak kaleme alınan Türkçe ve İngilizce makalelerle yayın başvurusu yapılabiliyor. Periyodik olarak yayınlanacak Dergiye, basılı ve elektronik ortamdan ulaşılabiliyor.
Derginin yayınlanan 82. sayısında: Karahantepe Neolitik Dönem gömülü yapıları, Bodrum Kalesi restorasyon çalışmaları, Ayasofya’nın mimari açıdan değerlendirilmesi, Topkapı Sarayı’nın ihtişamlı envanteri, 100. Kuruluş yılını kutlayan Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin derin tarihi gibi arkeoloji, arkeometri, sanat tarihi, etnografya ve müzecilik alanındaki güncel bilimsel gelişmelere değinen makaleler yer alıyor. Derginin dijital kopyasına tüm okurlar arkeolojidergisi.ktb.gov.tr internet adresinden ulaşabiliyor. Ayrıca web sayfasında derginin son sayısı ile beraber önceki sayılara da erişmek mümkün.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 17 editoryal ve idari personelin gayretleri ile yeniden yayın hayatına başlayan Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi üstün evrensel değerlere sahip kültürel mirasımızın araştırılması ve korunmasına yönelik çalışmaların insanlığa en doğru şekilde aktarılabilmesine de olanak sağlayacak.


  • TürkArkeolojiveEtnografyaDergisi01.jpg
  • TürkArkeolojiveEtnografyaDergisi02.jpg
  • TürkArkeolojiveEtnografyaDergisi03.jpg
  • TürkArkeolojiveEtnografyaDergisi04.jpg