KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 24. maddesine göre Ön Yeterlik Alan İstekli Listeleri 08.08.2021 tarih ve 31562 sayılı Resmi Gazete ile 29.08.2021 tarih ve 31583 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 24. maddesine göre Ön Yeterlik Alan İstekli Listeleri 08.08.2021 tarih ve 31562 sayılı Resmi Gazete ile 29.08.2021 tarih ve 31583 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu listelerin Resmi Gazetede yayımlanması ile 19.02.2021 tarih ve 31400 sayılı Resmi Gazete ile 31.03.2021 tarih ve 31440 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Uygulama İşleri İçin Ön Yeterlik Alan İstekli Listesi” ve “Proje ve Proje İle İlgili Hizmet Alımı İşleri İçin Ön Yeterlik Alan İstekli Listesi” yürürlükten kalkmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

•    2021 Yılı Uygulama İşleri İçin Ön Yeterlik Alan Firmalar ve İletişim Bilgileri
•    2021 Yılı Proje İşleri İçin Ön Yeterlik Alan Firmalar ve İletişim Bilgileri