KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

“On İki Ay On İki Eser/Görmediklerinizi Göreceksiniz” (Artemis’in Tapınak Modeli) Sergisi

İzmir Arkeoloji Müzesi’nde “On İki Ay On İki Eser/Görmediklerinizi Göreceksiniz” konseptiyle, müze depolarından ilk defa çıkarılan eserler ziyaretçinin beğenisine sunulmaktadır. 2021 yılı boyunca her ay farklı bir eserin teşhiri gerçekleştirilecektir.

İzmir Arkeoloji Müzesi koleksiyonuna kayıtlı “Artemis’in Tapınak Modeli” adlı eser 14 Haziran – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında anılan müzede sergilenmiştir. Antik Dönemin Didyma ve Delphoi ile birlikte en önemli kehanet merkezlerinden biri olan Klaros Kehanet Merkezindeki eski dönem kazı çalışmalarında bulunan, kimi uzmanlarca dönemin tapınaklarına öykünerek yontulmuş bir tapınak modeli, kimine göre merkezinde tapınak kabartması barındıran zengin motifleri ile Artemis’in yüksek başlığının (polosunun) günümüze ulaşabilen bir parçasıdır.

Tapınak modeli 13 cm’lik mermer bir kütlenin üç yüzüne işlenmiştir. Tüm yüzlerde merkezinde kabartma yuvarlakların olduğu üçgen alınlıklar ile tapınak vurgusu yapılmıştır. Bu kabartma yuvarlaklar Büyük İskender’in kurtarıcı kimliğine atıfta bulunmak için işlenmiş Makedon kalkanları olabileceği yönünde de yorumlanabilmektedir.

Tapınak modelinin üç yüzünde sütunlar arasında oturmuş sirenlerin varlığı ilginçtir. Klaros kazılarında, MÖ. 3. yüzyıl sonuna tarihlenen ikisi tüm, diğerleri fragmanlar halinde on dokuz adet pişmiş toprak siren figürüni bulunmuştur. Mythoslarda sirenlerin sayısı değişse de antik yazarlar tarafından yoğunlukla üç sayısı kabul edilmektedir. Üç siren (Parthenope, Leukusia ve Ligia) ünlü müzisyendirler. Biri lyra çalar, diğeri diaulos (çiftli flüt) üçüncü ise ezgi okur. İşte bu sirenler, Klaros kehanet merkezinde gerçekleştirilen törenlerin vazgeçilmezi, müziğin temsilcileri olarak tapınak modelinin üç yüzünde konumlandırılmışlardır.

Sergi12ayartemis01.jpg