KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amerika Birleşik Devletlerinden Gönüllü İade Alınan Amphoralar

Amerika Birleşik Devletleri, San Diego’da yaşayan bir kişi, Los Angeles Başkonsolosluğumuzla irtibata geçerek Anadolu kökenli iki adet amphorayı ülkemize iade etmek istediğini bildirmiştir. ABD’de teslim alınan ve diplomatik kargo yoluyla Türkiye’ye getirilen kültür varlıklarımız 15.06.2021 tarihinde Ankara Anadolu Medeniyetlerinde muhafaza altına alınmıştır.
İki kulplu kap anlamında kullanılan amfora, geniş karınlı, sivri dipli veya geniş kaideli olarak antik çağlarda değişik tip ve form içeren pişmiş toprak kaplardır. Sıvı ürünlerin yanında, tahıl, balık, bal, incir gibi besinlerin de saklanmasında veya taşınmasında kullanılmıştır.


Günsenin Amphorası
Günsenin grubu içerisinde anılan bu tip amphoraların Marmara Denizi’nin Tekirdağ’dan Gelibolu’ya kadar olan kuzey-batı kıyı şeridinde üretildikleri bilinmektedir. Dönemin ihracatında yoğun olarak sıvı taşımak için kullanılmışlardır. MS 11-13. yüzyıllar arasına tarihlendirilmektedir.
İadeABD01.jpg
Sinop Amphorası
Karadeniz Bölgesi’ndeki en önemli amphora üretim merkezlerinden biri olan Sinop’ta üretim MÖ 4. yüzyıldan MS 7. yüzyıla kadar devam etmiştir.
“Sinopean ‘Carrot’ Amphoraları” olarak bilinen bu tip, Karadeniz’deki bazı merkezler olmak üzere Ege, Batı ve Doğu Akdeniz’e kadar geniş bir dağılım göstermektedir. MS 4-6. yüzyıl aralığına tarihlendiği değerlendirilmektedir.
İadeABD02.jpg