KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

117. Hollanda’dan iadesi sağlanan çiniler (4 adet) (2021)

Hollanda’da faaliyetlerini sürdüren Oriental Art Auctions isimli bir müzayede evi tarafından 4 Haziran 2020 tarihinde düzenlenen “Islamic Art Auction” (İslam Sanatı Müzayedesi) adlı müzayedede 201 ve 205 numaralı lotlarda satışa sunulan çini karolar ile 204 numaralı lotta satışa sunulan çini panonun; ayrıca, yine aynı müzayede evi tarafından 20 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen “Islamic and Asian Art” (İslam ve Asya Sanatı) başlıklı bir diğer müzayedede 113 lot numarasıyla satışa sunulan çini karonun Türkiye kökenli olduğu ve yasa dışı yollarla Türkiye’den çıkarıldığının tespit edilmesini müteakip söz konusu müzayede evi ile temasa geçilmek suretiyle başlayan görüşmeler neticesinde anılan kültür varlıklarının Lahey’de bulunan Büyükelçiliğimize teslimi sağlanmıştır.
Sözü edilen kültür varlıklarından 4 Haziran 2020 tarihli müzayedede 201 ve 205 lot numarasında yer alanlar ile 20 Ekim 2020 tarihli müzayedede 113 lot numarasında yer alan 16. yüzyıla ait çinilerin Adana Ulu Camii’nden çalındığı, müzayede kataloglarının ayrıntılı olarak incelenmesinin ardından Adana Ulu Camii hırsızlığı ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinden temin edilen bilgi ve belgeler yardımıyla Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilmiştir. Interpol tarafından Çalıntı Sanat Eserleri Veritabanı’nda yayınlanan bu eserlerin iadesi için İçişleri Bakanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın da katkılarıyla gerekli girişimlerde bulunulmuş; müzayede evi ile doğrudan temasa geçilerek anılan eserlerin yasa dışı yollarla Türkiye’den çıkarıldığına ilişkin deliller sunulmuştur. Diğer yandan, mevcut veriler ışığında Konya iline ait olduğu uzmanlarımız tarafından tespit edilen ve 4 Haziran 2020 tarihli müzayedede 204 numaralı lotta satışa sunulan çini panonun da iadesi talep edilmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti dönemine ait yapılarda 11.yy. sonlarından 13.yy. başlarına kadar görülebilen dört köşeli yıldız ve sekizgen Türk yıldızı formlu bu çinilerin benzer örneklerine Konya’daki arkeolojik kazılarda rastlandığı bilinmektedir.
Eserler 9 Haziran 2021 tarihinde ülkemize getirilerek Ankara Etnografya Müzesi’nde muhafaza altına alınmıştır.

  • İadeHollanda01.JPG
  • İadeHollanda02.JPG
  • İadeHollanda03.JPG
  • İadeHollanda04.JPG