KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kemaliye Tarihi Kenti (Erzincan) [2021]

Tarihi Kemaliye İlçesi, Erzincan İli’nin güneybatısında yer almaktadır. Tarihsel süreçte İpek ve Kervan yolları üzerinde bulunan Kemaliye kent dokusu, mimarisi ve özgün evleri ile öne çıkmaktadır. Doğayı yapılaşmada temel unsur olarak gören bir anlayışla topografyaya oturan yerleşim, Fırat Nehri’nden itibaren yükselen üç ana sekiden oluşmaktadır. Fırat Nehri, kentsel mekân kurgusunu ve mimariyi etkilemiş; yerleşim birimleri bu etkiye göre oluşturulmuş ve tasarlanmıştır.
Kemaliye yerleşim bütününün ayrılmaz bir parçası olan Karanlık Kanyon tüm uzunluğu ile yaklaşık 35 km.dir. Kanyon’daki nehir tabanı ile vadi kenarı arasındaki kot farkı ise 1000 metreye kadar ulaşmaktadır. Bu haliyle Karanlık Kanyon dünyadaki ilk beş derin kanyon arasında yer almaktadır. Karanlık Kanyon, gerek jeolojik yapısıyla, gerekse sert kayaların içinden oyularak inşa edilmiş “Taş Yol” u ile istisnai bir doğal güzelliğe ve estetik öneme sahiptir. 7 kilometre uzunluğundaki Taş Yol, 400-500 m yüksekliğe sahip büyüklü küçüklü 38 tünelden oluşur ve Dünyadaki “Tehlikeli Yollar” kategorisinde yer almaktadır
Kemaliye yerleşim merkezinin 4-5 km kuzeybatısında yer alan Dilli Vadisi’nde eski Türk izlerine rastlanılmaktadır. Dilli Vadisi içerisinde yer alan petroğlifler ve damgalar üzerinde yapılan çalışmalar sonucu elde edilen veriler Türk kültür tarihi açısından önemli bilgiler içermektedir.

  • DMA_Gecici_Kemaliye_1.jpg
  • DMA_Gecici_Kemaliye_2.JPG
  • DMA_Gecici_Kemaliye_3.JPG