KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Midyat ve Çevresindeki (Tur ‘Abdin) Geç Antik ve Ortaçağ Dönemi Kilise ve Manastırları (Mardin) [2021]

Midyat, Türkiye'nin güneydoğusunda bir kireçtaşı plato olan Tur ʿAbdin bölgesinin merkezinde yer almaktadır. Bölge kuzeyde ve doğuda Dicle Nehri, güneyde Mezopotamya Ovası ve batıda Mardin kenti ile sınırlanmıştır. Hıristiyanlığın erken dönemlerinden itibaren yoğun bir imar faaliyetine sahne olan ve manastır mimarisinin erken örneklerini sunan Tur Abdin Bölgesi, tarih boyunca Süryani Ortodoks cemaati ile ilişkilendirilebilen yeni ve kendine özgü bir mimari dilin ortaya çıkışına tanıklık etmiştir.
Tur ʿAbdin, çeşitli dönemlere ait yaklaşık seksen köy ve yetmiş manastırın yer aldığı eşsiz bir kültürel peyzaja sahip olup seri adaylık için beş manastır ve dört kilise seçilmiştir: Mor Sobo Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi (Yoldath Aloho), Deyrulzafaran Manastırı, Mor Gabriel Manastırı, Mor Abai Manastırı, Mor Loozor Manastırı, Mor Yakup Manastırı, Mor Quryaqos Kilisesi ve Mor Azozo Kilisesi.
6-8. yüzyıllara tarihlenen ve bazı ortak özelliklere sahip olan bu yapılar bölgenin karakterinin bir bütün olarak anlaşılmasını sağlamaktadır. Çevresindeki teraslı üzüm bağları, zeytin ve badem ağaçları ile etkileyici bir peyzaj oluşturmaktadır.

  • DMA_Gecici_Midyat_Deyrulzafaran.JPG
  • DMA_Gecici_Midyat_Moryakup.JPG
  • DMA_Gecici_Midyat_Morzozo.JPG