KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5225 Sayılı Kanun Kapsamında İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Garipçe Köyü, 4 Pafta, 138 Parselde Yer Alan Taşınmaz Kullandırılacaktır.