KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Galata Kulesi'nin Bakanlığımıza Tahsisi

İstanbul İli, Beyoğlu ilçesi, Bereketzade Mahallesi'nde bulunan ve 01.10.2020 ve 02.02.2021 tarihli protokoller kapsamında Bakanlığımız adına tahsisi yapılan Galata Kulesi, Bakanlığımız Makamı'nın 10.02.2021 tarih ve E.1117049 sayılı onayı ile Galata Mevlevihanesi Müzesi Müdürlüğü'nün bağlı birimi olarak işlevlendirilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.