KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Zonguldak Müze Müdürlüğü

ZONGULDAK MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim bilgileri:
Adres:
Çınartepe Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi. No:170 Maden Müzesi Merkez / ZONGULDAK
Tel: 0 372 230 03 33
Faks: 0 372 230 03 35
E-posta: zonguldakmuzesi@ktb.gov.tr

Sorumlu olduğu il/ilçe:
Zonguldak İli ve İlçeleri

Bağlı Birimleri:

Maden Müzesi
MADEN MÜZESİ

Adres:
Çınartepe Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi. No:170 Maden Müzesi Merkez / ZONGULDAK
Tel: 0 372 230 03 33
Müze Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): 08:30-17:30 (Pazartesi Kapalı)

Zonguldak Maden Müzesi (ZMM), Zonguldak Havzası’nda ve ülkenin endüstri öncüsü Zonguldak ili kent merkezinde yer almaktadır. Müze binası 7000 m2’lik alan üzerine inşa edilerek, 09.12.2016 tarihinde Türkiye’nin ilk Maden Müzesi olarak hizmete açılmıştır.
Maden Müzesi, 1000 m2’ lik kapalı sergi alanları, bahçe teşhir alanı ve 700 m. uzunluğunda galeri ile TTK eğitim tesislerinden oluşmaktadır. Zonguldak Maden Müzesi, çağdaş müzecilik anlayışı ile düzenlenen müze konsepti ile Zonguldak’ta taş kömürünün tarihine ışık tutmaktadır.
 “Emeğin Başkenti Zonguldak”, sloganı doğrultusunda tasarlanmış olan fuayede, ziyaretçilere madenciliğin sosyal hayatla olan ilişkisi aktarılmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda E.K.İ. radyo evi araçları, çeşitli plaklar, film makineleri, Kömürspora ait şampiyonluk kupaları, ÇATES anı defteri gibi sosyal hayatla ilgili eserler sergilenmektedir. Ayrıca, maden işçilerinin alışverişlerini daha düşük fiyatlarla yaptıkları, Merkez Ekonoma adı verilen alışveriş merkezinde kullanılan kantar, yazarkasa gibi eserler sergilenmektedir.
Giriş Kat Teşhir Salonunda; müze ziyaretçilerine, ülkemizde madenciliğin günümüze kadar olan tarihiyle ilgili bilgiler aktarılmaktadır. Ayrıca, Zonguldak kömür madenciliğinin adeta bir özeti olan, “E.K.İ. İnsan Gücü Eğitim Şube Müdürlüğü” eğitimcileri nezaretinde “15. Dönem Çırak Kursu” öğrencileri tarafından yapılan ‘’Zonguldak Havzası’’ isimli maket sergilenmektedir.
Birinci kat teşhir salonunda; madencilikle ilgili yeraltı ölçüm cihazları ve tahlisiyecilik, kazı işleri ve kişisel koruyucu malzemeler, ölçüm işlemlerinde kullanılan aletler, iş kazaları ve meslek hastalıklarında risk değerlendirmeleri, atölyeler ve lavuarlar, insan gücü eğitim yayınları ve istatistik yıllıkları bölümlerine ait olan çeşitli eserler sergilenmektedir. Bu salonda sergilenen eserlerle, müze ziyaretçilerine madenciliğin iş bölümleri hakkında bilgiler aktarılmaktadır.
İkinci kat teşhir salonunda ise ziyaretçilere kömür madeninin hangi evrelerden geçerek oluştuğu, oluşumunda ne gibi şartların gerekli olduğu ve oluşması için ne kadar zamana ihtiyaç duyduğu gibi konularla ilgili olarak kiosklar ve projeksiyon sunumları vasıtasıyla ayrıntılı bilgiler verilmektedir. Buna ek olarak çeşitli jeolojik zamanlardan kalma yaprak, gövde ve dal fosilleri sergilenmektedir. Ayrıca, kömür madeninin birçok farklı alanda hammadde olarak kullanılması ile ilgili ürün ağacı vitrini ziyaretçilerin izlenimine sunulmuştur.

  • Zonguldak-Zonguldak-MadenMüze01.jpg
  • Zonguldak-Zonguldak-MadenMüze02.jpg
  • Zonguldak-Zonguldak-MadenMüze03.jpg
  • Zonguldak-Zonguldak-MadenMüze04.jpg
  • Zonguldak-Zonguldak-MadenMüze05.jpg
  • Zonguldak-Zonguldak-MadenMüze06.jpg
  • Zonguldak-Zonguldak-MadenMüze07.jpg
  • Zonguldak-Zonguldak-MadenMüze08.jpg
  • Zonguldak-Zonguldak-MadenMüze09.jpg
  • Zonguldak-Zonguldak-MadenMüze10.jpg