KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmeliğin Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkındaki Tebliğ (Tebliğ 2021/2)

"Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmeliğin Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkındaki Tebliğ"  (2021/2) 23.01.2021 tarihli ve 31373 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.