KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müze Müdürlüğü

İSLAM BİLİM ve TEKNOLOJİ TARİHİ MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim Bilgileri:
Adres:
Gülhane Parkı içi, Has Ahırlar Binası 34122 Fatih / İSTANBUL
Tel: 0 212 513 72 14   0 212 528 80 65
Faks: 0 212 513 72 24
E posta: bilimveteknolojimuz@ktb.gov.tr

Sorumlu olduğu il-ilçe: -

Bağlı Birim:
İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

İSLAM BİLİM ve TEKNOLOJİ TARİHİ MÜZESİ

Adres:
Gülhane Parkı içi, Has Ahırlar  Binası 34122 Fatih / İSTANBUL
Müze Ziyaret Saatleri:
1 Nisan-30 Eylül                                                                  1 Ekim-31 Mart
Açılış Saati: 09.00                                                                Açılış Saati:09.00
Kapanış Saati: 19.00                                                          Kapanış Saati: 18.30
Gişe Kapanış Saati:18.00                                                 Gişe Kapanış Saati:17.30
Haftanın 7 günü açıktır.


Günümüz modern biliminin gelişmesine çok önemli katkılarda bulunan 9.yüzyıl ve 16.yüzyıl arası Müslüman bilim insanlarının yapmış olduğu icat, keşif ve çalışmaların sergilendiği Astronomi, Saat&Denizcilik, Savaş Teknolojisi, Tıp, Madencilik, Fizik, Matematik&Geometri, Mimari&Şehircilik, Kimya&Optik, Coğrafya olmak üzere toplam on iki bölümden oluşan müze, Bilim Tarihçisi Prof. Dr. Fuat SEZGİN tarafından hazırlanan konsept ile 24 Mayıs 2008 yılında açılmıştır.

Elli yılı aşkın bir süre araştırmalar yaparak hayatını İslam bilim ve teknoloji tarihini tanıtmaya adayan Prof. Dr. Fuat SEZGİN, orijinal kaynaklar üzerinde yaptığı araştırma ve çalışmalarıyla bilim ve medeniyet tarihindeki gelişmelerin birbirinden kopuk olmadığını, aksine bir bütünlük arz ettiği görüşünü taşır.

Bilim ve teknoloji tarihinin bütün insanlığın ortak mirası olduğu inancı bu müzenin kuruluşunun esasını teşkil etmekte ve müzede sergilenen çalışmalar İslâm Kültür Medeniyeti’nin bu mirastaki payını göstermeyi amaçlamaktadır. Ayrıca İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, bir taraftan bilimsel eserlerin estetiği ve öğreticiliği, diğer yandan bıraktığı intiba ve kazandırdığı bilgi ile özel bir etkileyici güce sahip olmakla birlikte geçmişteki İslam dünyasının bilimler tarihindeki süreci de eserleri ve belgeleriyle ortaya koyarak bugüne ve geleceğe ışık tutmaktadır. Bilim tarihi açısından ise doğu-batı ilim kültürünü birleştiren bir köprü niteliği taşıması bakımından da gelecek kuşaklar için önem teşkil etmektedir.
Müzede sergilenmekte olan toplam 585 adet alet, cihaz ve modellerin büyük kısmı eski el yazma ve yayınlarda betimlenen tarif, çizim ve anlatımlara göre çok küçük bir kısmı ise günümüze ulaşan eserlerin orijinallerine dayanılarak yapılan araştırma ve çalışmaların sonucudur.
  • İstanbul-İslambilim-İslambilimteknolojitarihimüze01.jpg
  • İstanbul-İslambilim-İslambilimteknolojitarihimüze02.jpg
  • İstanbul-İslambilim-İslambilimteknolojitarihimüze03.jpg