KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi Yayın Hayatına Tekrar Başlıyor

Yayın hayatına 1933 yılında başlayan ve 2011 yılından beri yayınlanamayan "Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi" yayın hayatına tekrar başlayacaktır. "Uluslararası Hakemli Dergi" statüsü kazandırılan dergi çalışmaları kapsamında; araştırmacı ve akademisyenlerin makale başvurularını yapabilecekleri, gerekli belgeleri indirebilecekleri ve derginin eski sayılarına ulaşabilecekleri web sayfası arkeolojidergisi.ktb.gov.tr yayına alınmıştır. Dergipark aboneliğine sahip olan derginin ilk sayısının 2021 Haziran ayında çıkartılması planlanmakta olup makale toplama süreci başlatılmıştır.

Dergi, Türkiye sınırları dâhilinde arkeoloji, sanat tarihi ve etnografya ile bağlantılı tüm alanlarda yapılan araştırma, yorum ve değerlendirmeler başta olmak üzere, Antik Dönem Tarihi Coğrafyası, Prehistorya, Protohistorya, Önasya ve Klasik Arkeoloji, Müzecilik, Eskiçağ Tarihi, Epigrafi, Nümizmatik, Antropoloji, Arkeometri, Koruma, Onarım-Restorasyon, Mimarlık Tarihi, Sanat Tarihi ve Etnografya konularında yazılmış nitelikli, özgün makaleleri yayınlayacaktır. Belirtilen bilim dalları ile bağlantılı olarak kültürel miras yönetimi ve diğer sosyal bilim alanlarındaki yeni yorum ve yaklaşımlara, ilk defa yapılan tespit, uygulama ve analiz çalışmaları ile ilgili makalelere de açıktır. Dergide "yalnızca malzeme tanıtımına yer veren ve kazı ön raporu niteliğine sahip olan" yazılara yer verilmeyecek olmakla birlikte, özgün buluntularla ilgili haber niteliği taşıyan yazılar kabul edilecektir.

Dergide makalelerinin yayınlanmasını isteyen akademisyenlerimizin dergi web sayfamızda ayrıntıları belirtilen yazım kuralları ile etik ilke ve kurallara uygun olarak hazırlayacakları makalelerinin başvurularını www.dergipark.org.tr adresi üzerinden yapabilmeleri mümkündür. İlk sayı için en geç 19.02.2021 tarihine kadar başvurulması durumunda makaleler değerlendirme sürecine alınabilecektir.

Kamuoyuna ve ilgililere Duyurulur.